ALIANŢA PARTIDUL POPULAR EUROPEAN (Creştini Democraţi) şi DEMOCRAŢI EUROPENI – PPE-DE

09.06.2013 00:31

 4.05.2005- ALIANŢA PARTIDUL POPULAR EUROPEAN (Creştini Democraţi) şi DEMOCRAŢI EUROPENI – PPE-DE

Decizia civilă 3/9.02.2005 a Tribunalului Bucureşti – Secţia a III-a Civilă – Dosar 1/P/2005. Admite cererea formulată de petenţii PARTIDUL RENAŞTEREA ROMÂNIEI cu sediul în Bucureşti, str.Mihai Eminescu nr.156, sector 2, şi PARTIDUL REVOLUŢIEI ROMÂNE cu sediul în Bucureşti, str.Blănari nr.23, sector 3.
Dispune înregistrarea în Registrul Special al alianţelor partidelor politice a Alianţei Partidul Popular European (Creştini Democraţi) şi Democraţi Europeni, cu sediul în Bucureşti, str.Mihai Eminescu nr.156, sectorul 2.
Anulează ca netimbrată cererea de intervenţie formulată de intervenientul Partidul Solidarităţii Democratice pentru Şanse Egale şi o Societate Mai Bună. Cu drept de contestaţie.
Preşedinte: Partidul Renaşterea României – Preot Jurist doc.Aurel Rădulescu
Preşedinte: Partidul Revoluţiei Române – Ion Dicu
Decizia civilă nr.468/6.04.2005 a Secţiei a III-a Civilă pt.cauze cu minori şi de familie în dosarul nr.1051/2005.
Anulează ca netimbrată contestaţia formulată de contestatorul intervenient P.S.D. pt.Ş.E.S.M.B., împotriva deciziei civile 3 din 9.02.2005 a T.B.-S.a III-a Civ.în contradictoriu cu intimaţii PARTIDUL RENAŞTEREA ROMÂNIEI şi PARTIDUL REVOLUŢIEI ROMÂNE.
Irevocabilă.
Modificări (11.01.2010)– Sentinţa civilă nr. 10 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a III a Civilă în dosar nr. 2023/3/2009, în şedinţa publică din data de12.02.2009:
Admite cererea formulată de către Alianţa Partidul Popular European (Creştin Democrat) Democraţii Europeni, cu sediul ales în str. Elefterie nr. 11, ap.8, sector 5 Bucureşti.
Dispune înregistrarea protocolului de aderare a Partidului Popular din România la Alianţa Partidului Popular European (Creştin Democrat) Democraţii Europeni (PPE-DE) în Registrul altor forma de asociere a partidelor politice.
Cu apel în termen de 15 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţă publică, astăzi,12.02.2009.
Decizia civilă nr. 1137 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a IV a Civilă în dosar nr. 2023/3/2009, în şedinţa publică din data de 29.09.2009:
Anulează, ca netimbrată, contestaţia formulată de contestatorul PARTIDUL SOLIDARITĂŢII DEMOCRATICE PENTRU ŞANSE EGALE ŞI O SOCIETATE MAI BUNĂ, împotriva Sentinţei civile nr. 10/12.02.2009, pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a III a Civilă în contradictoriu cu intimata-petentă Alianţa Partidul Popular European (Creştin Democrat) Democraţii Europeni
Irevocabilă.
Pronunţată în şedinţă publică la data de 29.09.2009