Document oficial de inscriere a PRR la tribunal

23.05.2013 10:40

05.02.2004.  PARTIDUL NAŢIONAL ANTITOTALITAR RENAŞTEREA  ROMÂNIEI” – la  12.05.2004 schimbat denumirea în PARTIDUL „RENAŞTEREA ROMÂNIEI”
 
Decizia civilă nr.1/07.01.2004 – Tribunalul Bucureşti – Secţia a III-a Civilă – dosar nr.50/P/2003 – definitivă prin necontestare.
  Sediul central: Bucureşti, str.Nera nr.2, bloc OD5, sc.5, apt.162, sector 6
  Preşedinte de Onoare: Constantin Lăţea
  Preşedinte Fondator: Eugen-Ştefan Popa
Preşedinte Executiv: Aurelian Ciorâţă
  Secretar General: Ioan Bogdan
 
  - Modificări: (12.05.2004) - Decizia civilă nr.29/30.04.2004 – Tribunalul Bucureşti – Secţia a III-a Civilă  - dosar nr.39/P/2004.
  Admite cererea petentului PARTIDUL NAŢIONAL ANTITOTALITAR RENAŞTEREA ROMÂNIEI, cu sediul în Bucureşti, str.Nera nr.2, bl.O.D.5, sc.5, ap.162, sector 6.
  Ia act de modificările solicitate privind Statutul Partidului, de schimbare a denumirii Partidului în PARTIDUL „RENAŞTEREA ROMÂNIEI”, de schimbare a organelor executive ale partidului.
  Dispune înregistrarea acestor modificări în Registrul Partidelor Politice.
  Respinge cererea de intervenţie în interes propriu a numitului LUCA MIHAI, din Bucureşti, str.Popa Tatu nr.82, sector 1, ca neîntemeiată.
  Cu contestaţie în 5 zile de la comunicare.
  Pronunţată în şedinţă publică azi 30.04.2004.
  IREVOCABILĂ prin necontestare.
- Modificări: (06.04.2006) – Decizia civilă nr.16/10.05.2005   -  Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a Civilă – dosar 20/P/2005. Anulează cererea de intervenţie formulată de PSD Pentru Şanse Egale şi o Societate mai Bună. Admite cererea formulată de Partidul Renaşterea României cu sediul în Bucureşti, str. Mihai Eminescu nr.56, sector 2. Ia act de modificare a statutului PRR aprobat la congresul din 05.03.2005; dispune înregistrarea acestor modificări în Registrul special. Prin decizia civilă nr.34/21.06.2005, dosar 20/P/2005,  s-a respins ca nefondată cererea de completare a dispozitivului deciziei civile nr.16/10.05.2005 formulată de petentul Partidul Renaşterea României, hotărârile fiind irevocabile prin respingerea ca inadmisibilă a contestaţiei formulată de PSD Pentru Şanse Egale şi o Societate mai Bună şi ca nefondată a contestaţiei formulată de către petiţionar prin decizia civilă nr.586/03.03.2006, pronunţată de CAB – Secţia a III-a Civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie în dosarul nr.37787/2/2005.
- Modificări: (11.10.2006) – Încheiere din data de 21.10.2005 – Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a Civilă – dosar nr.41/P/2005. Respinge excepţia lipsei calităţii de reprezentant în formularea cererii. Admite cererea de intervenţie formulată de Partidul Renaşterea României  prin reprezentant RĂDULESCU AUREL, domiciliat  în Bucureşti, Calea Călăraşi nr.96, sector 2. Respinge cererea de înregistrare a modificărilor Statutului P.R.R şi conducerii P.R.R., formulată de petenţii POPA EUGEN ŞTEFAN, citat la sediul Partidului Renaşterea României în Bucureşti, str. Nera nr.2, bl. OD5, ap.162, sector 6 şi în Bucureşti, str. Smârdan nr.28, sector 3, UNGUREANU CONSTANTIN, PĂUN IOAN şi MANEA TRAIAN, toţi citaţi la sediul Partidul Renaşterea României   în Bucureşti, str. Nera nr.2, bl. OD5, ap.162, sector 6. Respinge, ca inadmisibilă, cererea de intervenţie formulată de PARTIDUL SOLIDARITĂŢII DEMOCRATICE, cu sediul în Bucureşti, B-dul Regina Elisabeta nr.1, bl. P5B, sc.2, et.4, ap.36, sector 4. Cu drept de contestaţie în 5 zile de la comunicare.
Încheiere din data de 16.12.2005 - Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a Civilă – dosar nr.41/P/2005 (nr. nou 469/3/2005). Dispune rectificarea erorii materiale din practicaua Deciziei civile nr.49/21.10.2005, unde se va trece Decizia civilă nr.49 în loc de „Încheiere”, cum din eroare a fost trecut. Cu drept de contestaţie în 5 zile de la comunicare.
Decizia civilă nr.1698/25.09.2006 – Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a III-a Civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie – dosar 469/3/2005: Anulează ca netimbrată contestaţia formulată de contestatorul – intervenient PARTIDUL SOLIDARITĂŢII DEMOCRATICE PENTRU ŞANSE EGALE ŞI O SOCIETATE MAI BUNĂ , împotriva sentinţei civile nr.49 din 21.10.2005, pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia a V-a Civilă, în contradictoriu cu intimaţii – petenţi – PARTIDUL „ RENAŞTEREA ROMÂNIEI”, prin secretar general Ungureanu Constantin, PARTIDUL „ RENAŞTEREA ROMÂNIEI”, prin preşedintele Comisiei de Arbitraj şi Disciplină Manea Traian , PARTIDUL „ RENAŞTEREA ROMÂNIEI”, prin secretar Păun Ioan şi intimatul – intervenient PARTIDUL „ RENAŞTEREA ROMÂNIEI”, prin preşedinte Rădulescu Aurel. Admite contestaţia formulată de contestatorul petent PARTIDUL „ RENAŞTEREA ROMÂNIEI”, prin preşedinte fondator Popa Ştefan Eugen, împotriva sentinţei civile nr.49 din 21.10.2005, pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a Civilă. Modifică în parte sentinţa civilă nr.49 din 21.10.2005, pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a Civilă în dosarul 41/P/2005 şi pe fond: Admite cererea formulată de PARTIDUL „ RENAŞTEREA ROMÂNIEI”, prin preşedinte fondator Popa Ştefan Eugen şi în consecinţă, încuviinţează modificările Statutului PARTIDULUI „ RENAŞTEREA ROMÂNIEI”, menţionate în Actul adiţional nr.1 la Statut şi ia act de modificările privind cadrul organelor de conducere al P.R.R., în sensul excluderii fostului preşedinte Aurel Rădulescu şi alegea domnului Constantin Ungureanu în calitatea de membru al Biroului Permanent Central al partidului – hotărâte la Congresul al V-lea Extraordinar din data de 02.07.2005. Dispune înregistrarea corespunzătoare a modificărilor de Statut  în Registrul partidelor politice. Respinge ca nefondată cererea  de intervenţie formulată de PARTIDULUI „ RENAŞTEREA ROMÂNIEI”, prin preşedinte Aurel Rădulescu. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei. Irevocabilă.

- Modificari - La data de 28.12.2007  PARTIDUL RENAŞTEREA ROMÂNIEI a depus listele actualizate cu membrii susţinători ai Partidul Renaşterea României pentru a fi consemnate în Registrul Partidelor Politice, conform art.27 din Legea nr.14/2003.