VARIANTA NOUA 2013

„RENAŞTEREA ECONOMICĂ A ROMÂNIEI” are la bază „FILOZOFIA CONSENSULUI NAŢIONAL”, care presupune acordarea priorităţii absolute a INTERESULUI NAŢIONAL în competiţia cu interesele de partid, personale sau de grupuri de interese transnaţionale.

Filozofia planului strategic anticriză este simplă şi uşor de aplicat: „Să acţionăm împreună cu prietenii şi aliaţii noştri pentru Renaşterea Economiei”.
Viziunea planului anticriză sintetizează nevoia de a reconstrui o ţară liberă, mândră şi prosperă, care să aibă la bază un sistem solid de valori naţionale ale clasei de mijloc responsabile şi ale intelectualităţii progresiste, capabile să asigure „Renaşterea” unei economii de piaţă generatoare de stabilitate economică, plusvaloare şi competenţă managerială. Strategia şi direcţiile de acţiune cuprind în esenţă : 1. Restructurarea şi depolitizarea imediată, totală şi necondiţionată a instituţiilor locale şi centrale ale statului şi a societăţilor comerciale la care Statul Român este acţionar concomitent cu implementarea unui management performant şi competent pe fiecare nivel ierarhic

2. Revenirea graduală la un nivel suportabil al TVA de 19 % – 20 % şi introducerea treptată a cotei reduse de 5% TVA pentru alimentele de bază

3. Stabilirea pas cu pas a unor cote reduse de impozitare a profitului de 10% pentru firme cu venituri anuale de sub un milion euro / an şi de 18 % – 20% pentru cele cu venituri mai mari de un milion euro / an, iar pentru persoanele fizice stabilirea graduală a unei cote de impozitare a veniturilor de 10% pentru cei cu venituri sub 50.000 € / an şi 18 % – 20% pentru cei cu venituri anuale mai mari de 50.000 € / an.

4. Restructurarea şi reformarea tuturor instituţiilor statului având la bază principiul satisfacerii nevoilor populaţiei şi principiul competenţei profesionale, prin evaluarea profesională individuală conform criteriilor standardelor ocupaţionale agreate de Uniunea Europeană.

5. Impulsionarea reluării creditării mediului de afaceri şi a persoanelor fizice pentru nevoi de investiţii, export, producţie şi consum, la un nivel rezonabil al dobânzilor de 3% – 5% şi descurajarea acţiunilor de „cămătărie bancară” prin adoptarea unor politici guvernamentale şi sectoriale care să stimuleze refinanţarea creditelor restante ale firmelor şi cetăţenilor .

6. Stimularea participării cetăţenilor români şi a firmelor autohtone la dezvoltarea pieţii de capital prin :

Sprijinirea şi încurajarea firmelor româneşti pentru încheierea unor parteneriate strategice cu firme de renume mondial din ţări membre ale UE şi NATO
Listarea la bursă a tuturor societăţilor româneşti pe acţiuni , inclusiv a regiilor autonome locale şi naţionale
Desfiinţarea pragului de deţinere a acţiunilor la SIF-uri de 1% şi majorarea lui la 20%, atât pentru capital intern, cât şi pentru fondurile de investiţii străine
Accelerarea procesului de accesare a fondurilor Europene prin eliminarea barierelor artificiale birocratice, îmbunătăţirea managementului alocării şi gestionării fondurilor Europene, eliminarea tendinţelor clientelare ale partidelor politice şi a corupţiei din sistem
Lansarea de bonuri de tezaur şi Eurobonduri destinate numai persoanelor fizice şi juridice române în scopul diminuării datoriei externe şi împrumuturilor de la FMI , Banca Mondială şi UE
7. Flexibilizarea legislaţiei muncii în scopul încurajării job-urilor multiple şi reducerea treptată a impozitării muncii cu 10% faţă de nivelul actual, în scopul înfiinţării de noi locuri de muncă

8. Creşterea puterii de cumpărare a cetăţenilor prin reducerea TVA-ului la alimentele de bază, susţinerea elaborării şi aplicării corecte a legii pensiilor, a legii salarizării şi a legii învăţământului .

9. Scăderea preţurilor la alimente, energie, gaz, servicii şi utilităţi prin liberalizarea pieţei, eliminarea intervenţiei statului în economie şi crearea unui mediu de afaceri competitiv şi favorabil concurenţei libere

10. Încurajarea fermierilor autohtoni pentru creşterea producţiei agricole, facilitarea promovării proiectelor cu finanţare Europeană şi acordarea la timp a subvenţiilor destinate producătorilor agricoli şi crescătorilor de animale , concomitent cu soluţionarea disfuncţiilor şi neconformităţilor majore privind achiziţionarea, comercializarea şi desfacerea legumelor, fructelor, cerealelor şi produselor din lapte şi carne.

11. Motivarea muncii prin creşterea graduală a salariilor, corelat cu evoluţia productivităţii muncii în economie, având la bază aplicarea politicilor guvernamentale şi sectoriale vizând creşterea competitivităţii, retehnologizarea, promovarea exporturilor, a brand-urilor şi a mărcilor româneşti tradiţionale

12. Acordarea unor facilităţi pentru investitorii strategici, inclusiv prin reducerea taxelor şi impozitelor locale, pentru angajarea tinerilor şi a vârstnicilor peste 46 – 60 an

13. Intensificarea acţiunilor de instruire, comunicare şi conştientizare care să conducă la impunerea respectului instituţiilor statului în relaţia cu cetăţenii, la dezvoltarea educaţiei civice, a percepţiei individuale, a culturii de organizaţie şi la formarea unei noi atitudini privind cultul muncii

14. Formarea şi instruirea funcţionarilor publici în spiritul respectului total faţă de cetăţeanul contribuabil, reducerea birocraţiei şi combaterea corupţiei generalizate

15. Crearea condiţiilor propice pentru învăţarea continuă conform standardelor UE şi Declaraţiei de la Copenhaga a ţărilor membre şi reorientarea sistemului de învăţământ de stat pentru a răspunde cerinţelor economiei de piaţă şi a nevoilor societăţii româneşti

16. Iniţierea acţiunilor de solidaritate umană pentru copii, bătrâni, persoane cu dizabilităţi şi alte categorii sociale defavorizate, în colaborare cu instituţii şi organizaţii abilitate

17. Monitorizarea acţiunilor de întreprins necesare intrării României în spaţiul Schengen şi valorificarea avantajelor generate de implementarea acestui proiect

18. Finalizarea procedurilor necesare implementării Parteneriatelor strategice SUA – Romania şi China – Romania, concomitent cu valorificarea oportunităţilor generate de parteneriatele strategice cu Uniunea Europeană şi NATO

19. Anularea tuturor măsurilor economice eronate, anacronice şi discriminatorii luate de guvernanţi în perioada 2009 – 2010, care au afectat negativ mediul de afaceri, au bulversat piaţa muncii şi au creat haosul fiscal în România.

20. Auditarea investiţiilor nepuse în funcţiune de circa 40 miliarde euro, efectuate în perioada 1990 – 2010, evaluarea oportunităţii finalizării lor şi valorificării celor care generează activitate continuă şi pot crea cu certitudine noi locuri de muncă.

21. Valorificarea oportunităţilor economice generate de adoptarea unor pachete legislative privind parteneriatul public privat, offset-ul, holdingul, antreprenoriatul, IMM-uri şi persoanele fizice autorizate.

22. Evaluarea tuturor capacităţilor economice degradate sau nefolosite din industrie, comerţ, turism şi agricultură, aflate pe raza tuturor localităţilor din România sau în străinătate şi iniţierea planurilor de acţiune pentru valorificarea potenţialului acestora în vederea creării de noi locuri de muncă şi de venituri suplimentare la bugetul consolidat al statului.

23. Renegocierea tuturor redevenţelor şi participaţiilor cuvenite Statului Român din asocierile sau cesionările drepturilor de exploatare ale resurselor minerale şi energetice ale României ( petrol, gaz, aur, argint, alte minerale, energie, etc.) şi trecerea în Administrarea Statului Român a exploatării tuturor bogăţiilor solului şi subsolului care au fost cesionate către terţi prin încălcarea legislaţiei sau fără aprobarea explicită a PARLAMENTULUI ROMÂNIEI